A A A
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

Zmiana nazwy jednostki

02.01.2020

 ZARZĄDZENIE NR 5/2019
z dnia 23 grudnia 2019 r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim


w sprawie: zmiany nazwy jednostki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

Na podstawie § 2 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim oraz w związku z ujednoliceniem w skali całego kraju nazw jednostek powiatowych służb nadzoru budowlanego zarządzam co następuje:
§ 1
Wprowadzam nową nazwę jednostki - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głubczycach.
§ 2
Pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim zobowiązuję do poinformowania o zmianie nazwy odpowiednich jednostek, organów, z którymi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczycki współpracuje.
§ 3
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Inspekcji Orzecznictwa Nadzoru.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w powiecie głubczyckim
mgr inż. Mirosław Pasternak

Opublikował: Maciej Bondarewicz
Publikacja dnia: 02.01.2020

Dokument oglądany razy: 1937
« inne aktualności